سخن مدیرعامل

سخن مدیرعامل

امروزه در هزاره سوم تولیدات و صنایعی در عرصه رقابت موفق ترند که سریعتر از دیگران تغییرات پیوسته  محیط را رصد کرده و از فرصت های گذرا بهره مند شوند. همواره معتقد بوده ایم که علم و تجربه و تخصص باید این قابلیت را داشته باشند تا در خدمت سایر انسانها قرار گیرند از همین روی از بدو تاسیس با طرح ریزی استراتژی های توسعه محور و با خلق محصول با کیفیت و جامع به جهت عدم نیاز به واردات محصول مشابه و همچنین حل مشکلات محصولهای مشابه قبل با گرد آوری تیمی متخصص و پویا و همدل شرایطی را به وجود آورده ایم تا به دور از اغراق ها و شعار ها موجبات رضایت هرچه بیشتر مشتریان که شرکای حقیقی و همراهان همیشگی موفقیت های ما هستند را فراهم آوریم . یکی دیگر از اصلی ترین اهداف ما ایجاد زیرساخت های سازمانی و مناسب برای خلق تولیدی مبتنی و منطبق بر استاندارد های جهانی و بهره مند از دانش و فناوری های نوین است. از این روی بسیار امید واریم که درسالهای آتی نیز در کنار شما آگاهانه و جسورانه بتوانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم و داستان کامیابی های خویش را از زبان شما مشتریان و همراهان وفادارمان فصل به فصل بنگاریم.

ﮐﺎرﻧﯾﮑو ﮐردن از ﭘر ﮐردن اﺳت
رسول قلخانی
مدیرعامل
سبد خرید